Mapa Web

Col·legi San Antonio

Pau i bé!

¡Paz y bien!

Llibres de text i llicències

Els informem que els llibres de text es poden adquirir al col·legi. Es recomana no comprar els llibres de les assignatures optatives fins que no comence el curs, ja que les matèries optatives depenen de les possibilitats organitzatives i la disponibilitat de recursos del centre.

Per vore el llistat de llibres de text, punxe l’enllaç corresponent a l’etapa que cursarà:


Els recordem que a l’etapa de batxillerat l’alumnat té a la seua disposició els apunts elaborats pel professorat del centre a la plataforma Moodle (Educamos) a través de l’Ipad. En el cas que alguna assignatura necessite llicències digitals se li comunicarà quan s’inicie el curs.


BANC DE LLIBRES

L’alumnat que participe en el banc de llibres disposarà gratuïtament, en règim de préstec, dels llibres de text o del material curricular seleccionat pel centre per als ensenyaments obligatoris que estiga cursant.

Els recordem que no formaran part del banc de llibres aquells materials didàctics no susceptibles de ser reutilitzats (material complementari: workbook, quaderns d’exercicis, etc., que, per les seues característiques, no puguen ser reutilitzats en cursos posteriors).


Libros de texto