Mapa Web

Col·legi San Antonio

Pau i bé!

¡Paz y bien!

Admissió i matrícula 2021-2022


  Ací trobareu la informació més rellevant per formalitzar el procés d’admissió i matriculació per al proper curs. De la mateixa manera que l’any passat, la participació en el procés d’admissió es realitzarà, exclusivament, de forma telemàtica.
Si necessiteu qualsevol tipus d’ajuda durant el procés d’admissió podeu contactar amb el col·legi cridant al telèfon 96.243 02 50 i sol·licitar, mitjançant cita prèvia, una reunió al col·legi per ajudar-vos amb el tràmit.

Calendari

Calendari d’admissió i matriculació 2021-2022

Baremació

  Per raons d’interès públic, s’ha incorporat la presentació, en el moment de formular la sol·licitud d’admissió, d’una declaració responsable que substitueixi la documentació que han de presentar les famílies per acreditar les circumstàncies al·legades per a la baremació.

Àrees d’Influència

Àrees d’Influència vigents per al curs 2021-2022

  Carcaixent és població d’àrea d’influència única. Mentre que les poblacions del voltant es consideren àrea limítrof.

Procediment d’admissió

  La Conselleria d’Educació ha habilitat una pàgina web amb la informació sobre la matriculació i l’aplicació per a la tramitació electrònica del procediment d’admissió.

  Enllaç a la pàgina web:

  La sol·licitud es tramitarà de forma electrònica, no hi haurà sol·licitud en paper. Les persones interessades hauran d’accedir a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a omplir el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió, segons l’ensenyament que corresponga. Ha de presentar la sol·licitud el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne o alumna per al/la qual se sol·licita plaça escolar.
Per realitzar la sol·licitud d’admissió necessieu:

  • Un correu electrònic on rebre les notificacions.
  • Un dispositiu amb connexió a internet.
  • La clau d’admissió, sense ella no es pot sol·licitar plaça escolar (enllaç per a l’explicació de què és la clau). La clau es pot sol·licitar dins de l’apartat de «Tràmit», en «Tramitació de l’admissió».

A l’entrar en aquesta pàgina web trobaràs:

  Necessites ajuda? Ací tens les preguntes més freqüents que et poden permetre resoldre la majoria de dubtes relacionats amb el procés d’admissió.

Tramitació de l’admissió

  En el següent enllaç entraràs en la pàgina de tramitació de l’admissió. Una vegada dins, hauràs de dirigir-te a l’apartat corresponent a l’etapa en la qual tens interés (Infantil, Primària, Secundària o Batxillerat), on trobaràs 2 enllaços: un per a fer la tramitació i un altre amb un manual de com has de fer-ho.

  Enllaç a la tramitació de l’admissió:

Llistes provisionals

  Una vegada finalitze el termini fixat per a fer les sol·licituds de matrícula, es publicaran les llistes provisionals d’admesos. Aquestes llistes, com el seu nom indica, no són definitives.

  Enllaç a la llista provisional d’admesos:

Al·legacions

  Després que apareguen les llistes provisionals d’admissió, s’obri un termini d’al·legacions. Ai no apareixes en el llistat del centre que has elegit, tens l’opció de reclamar per mitjà d’aquestes al·legacions.

  Enllaç a les al·legacions:

Llistes definitives

  Finalment, una vegada comprovades les possibles al·legacions, es publicaran les llistes definitives. Aquestes llistes ja no podran ser modificades, per tant, mostraran el lloc d’admissió definitiu.

  Enllaç a les llistes definitives:

Normativa

  La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l’educació, l’accés en condicions d’igualtat i la llibertat d’elecció de centre, atenent una escolarització equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons públics de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Pots consultar aquesta normativa punxant en el botó:

Desempat

  En el següent enllaç pot consultar el resultat de l’sorteig de lletres per al curs escolar 2021-2022. Aquest resultat és vàlid en cas de necessitar desempat per accedir a un centre educatiu: