Mapa Web

Col·legi San Antonio

Pau i bé!

¡Paz y bien!

Qualitat educativa

Entenem la qualitat educativa com una millora continua de la nostra feina. Aquest procés de revisió, planificació i execució compromet a tota la comunitat educativa i porta a una millora de tot allò que té a veure amb la tasca educativa, amb vista que en un període mitjà de temps puguem assolir un nivell més que òptim a la tasca educativa, de la qual són els grans beneficiats el nostre alumnat.

El compromís amb la qualitat de l’ensenyament del nostre centre ve avalat pel nostre itinerari al llarg de la seua existència.

  • A l’octubre de 2006 es va obtenir el certificat Eduqatia com a aval a la gestió de qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9000:2000.
  • En el període més recent de la nostra història, el centre va ser inclòs a la Xarxa de Qualitat de Centres de la Conselleria d’Educació al Nivell II. Però l’interès per millorar el nostre sistema de qualitat ens ha fet fer un pas més per ser inclosos a la Xarxa de Centres de Qualitat de Conselleria al Nivell III, nivell assolit l’any 2013.
  • Vam estar treballant el sistema de qualitat segons les directrius marcades tant per la mateixa Conselleria com per la Federació de Col·legis de Religiosos (FERE), basades en el model de qualitat EFQM, adaptant-nos així a la Convergència Europea. El centre va participar als cursos o jornades de qualitat promogudes tant per la Conselleria d’Educació, mitjançant la seua Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa com pel departament de Qualitat de FERE-COVAL.
  • Des de setembre 2021 iniciem l’adaptació del nostre sistema de qualitat de nou a la UNE-EN-ISO 9001 : 2015. Des de la Titularitat dels col·legis Franciscans s’està treballant en un sistema de gestió comú que permet la col·laboració entre els col·legis i una estratègia de col·laboració que permeta compartir bones pràctiques entre tots.

Podeu descarregar la nostra política de qualitat punxant en aquest enllaç.