Mapa Web

Col·legi San Antonio

Pau i bé!

¡Paz y bien!

Llibres de text

  El lot de llibres que correspon als alumnes participants en el banc de llibres de primària, es repartirà el primer dia de classe.

Els informem que, els llibres de text hauran de comprar-los en la papereria o centre comercial que desitgen.

Es recomana no comprar els llibres de les assignatures optatives fins que no comence el curs, ja que les matèries optatives depenen de les possibilitats organitzatives i la disponibilitat de recursos del centre.

Per vore el llistat de llibres de text, punxe l’enllaç corresponent a l’etapa que cursarà:


Els recordem que a l’etapa de batxillerat l’alumnat té a la seua disposició els apunts elaborats pel professorat del centre a la plataforma Moodle (Educamos) a través de l’Ipad. En el cas que alguna assignatura necessite llicències digitals se li comunicarà quan s’inicie el curs.


BANC DE LLIBRES

L’alumnat que participe en el banc de llibres disposarà gratuïtament, en règim de préstec, dels llibres de text o del material curricular seleccionat pel centre per als ensenyaments obligatoris que estiga cursant.

Els recordem que no formaran part del banc de llibres aquells materials didàctics no susceptibles de ser reutilitzats (material complementari: workbook, quaderns d’exercicis, etc., que, per les seues característiques, no puguen ser reutilitzats en cursos posteriors).


Primària

Aquells alumnes que participen en el banc de llibres hauran de comprar només els llibres que apareixen ressaltats en color diferent, ja que aquests no entren al banc de llibres, al no poder-se reutilitzar.

Els alumnes i les alumnes que en el proper any acadèmic cursen 1r o 2n de Primària hauran de comprar tots els llibres. I aquelles famílies que han sol·licitat entrar al banc de llibres rebran, entre juliol i setembre, un xec-llibre nominatiu per un import màxim de 160 € que serà canviat pels llibres de text o material curricular en la llibreria o operador de la seua elecció . Des del centre recomanem que reservin els llibres que necessiten en la seua papereria habitual.

Libros de texto